Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Interhospitala överföringar inom intensivvård

Startdatum

2015-01-01

Slutdatum

2020-01-01

Såväl internationellt som nationellt har antalet överföringar av intensivvårdspatienter mellan olika sjukhus, så kallade interhospitala överföringar, stadigt ökat under senare år. Dessa överföringar anses generellt vara riskfyllda och den hittills begränsade forskningen inom området visar hög andel avvikande händelser, förlängda vårdtider och tendenser till ökad dödlighet inom denna patientgrupp. Forskningsprojektets övergripandes syfte är att studera vårdandet i samband interhospitala överföringar inom intensivvård ur såväl patient-, närstående samt professionsperspektiv.

Projektet är en doktorandstudie.