Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Handelslabbet

Handelslabbet - där handel möter forskning

Handelslabbet är ett testlaboratorium med fokus på innovativa, digitala och hållbara lösningar ur ett konsumentperspektiv.

Vid Handelslabbet bedrivs handelsforskning i nära samarbete med handelsrelaterade företag. Labbet ska bidra till en innovativ och hållbar handel, främst med fokus på hur tekniska och digitala lösningar kan designas för att stödja kunder i dess beslut och handlande. Labbet skapades 2013 och var då en del av SIIR - Swedish Institute for Innovative Retailing.

Idag består labbet av två delar: ett showroom och ett testlabb. Läs mer om våra labb.