Huvudmeny

Handelslabbet

Handelslabbet - där handel möter forskning

Handelslabbet är ett testlaboratorium med fokus på innovativa, digitala och hållbara lösningar ur ett konsumentperspektiv.

Vid Handelslabbet bedrivs handelsforskning i nära samarbete med handelsrelaterade företag. Labbet ska bidra till en innovativ och hållbar handel, främst med fokus på hur tekniska och digitala lösningar kan designas för att stödja kunder i dess beslut och handlande. Labbet skapades 2013 och var då en del av SIIR - Swedish Institute for Innovative Retailing.

Idag består labbet av två delar: ett showroom och ett testlabb. Läs mer om våra labb.