Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Beslutande organ

På högskolan finns ett antal beslutande organ som har olika ansvarsområden.

För ansvarsområdet forskning och utbildning finns två nämnder: Forsknings- och utbildningsnämnden och Nämnden för konstnärlig utbildning.

Dessutom finns två nämnder som hanterar disciplinärenden rörande personal och studenter. Dessa är Disciplinnämnden och Personalansvarsnämnden.