Huvudmeny

Beslutande organ

På högskolan finns ett antal beslutande organ som har olika ansvarsområden.

För ansvarsområdet forskning och utbildning finns två nämnder: Forsknings- och utbildningsnämnden och Nämnden för konstnärlig utbildning.

Dessutom finns två nämnder som hanterar disciplinärenden rörande personal och studenter. Dessa är Disciplinnämnden och Personalansvarsnämnden.