Nämnden för konstnärlig forskning och utbildning

Nämnden för konstnärlig forskning och utbildning (KFU) vid Högskolan i Borås verkar för hög kvalitet i konstnärlig utbildning vid lärosätet samt granskar att den vilar på konstnärlig grund, därutöver verkar nämnden för goda förutsättningar avseende kvalitet i forskning.

Nämnden har ett specifikt ansvar för all forskning och utbildning som vilar på konstnärlig grund vid Högskolan i Borås. Nämndens ansvarsområden regleras i styrelsens organisations- och beslutsordning. Ledamöterna i KFU utgörs av fyra lärarrepresentanter vid Högskolan i Borås samt en extern ledamot. Utöver dessa ledamöter har studenterna rätt att vara representerade med två ledamöter. Den externa ledamoten samt representanterna för lärarna utses genom val av berörda lärare för en tid om tre år.

För mer information om nämndens sammansättning, mötestider samt protokoll hänvisas till nämndens sida på anställdwebben.