Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Bättrekonceptet

För en bättre kompetensutveckling 

Bättrekonceptet formades 2003 och omfattar idag dels avgiftsfria högskolekurser dels uppdragsutbildning. Utbildning inom Lean dominerar. Metodiken i Bättrekonceptet bygger på anpassning till målgruppen, flexibel utbildning med både digital och traditionell undervisning och nära samarbete med lärcenter runt om i Sverige. Det främsta kännetecknet har dock blivit att man i Bättre-kurser omsätter kunskaperna direkt i den egna organisationen. 

Antal deltagare på Bättre-utbildningar fram t.o.m. 2019: 6050 st.

Mer information

Kontakta peter.kammensjo@hb.se