Bättrekonceptet

För en bättre kompetensutveckling 

Bättrekonceptet formades 2003 och omfattar idag dels avgiftsfria högskolekurser dels uppdragsutbildning. Utbildning inom Lean dominerar. Metodiken i Bättrekonceptet bygger på anpassning till målgruppen, flexibel utbildning med både digital och traditionell undervisning och nära samarbete med lärcenter runt om i Sverige. Det främsta kännetecknet har dock blivit att man i Bättre-kurser omsätter kunskaperna direkt i den egna organisationen. 

Antal deltagare på Bättre-utbildningar fram t.o.m. 2021: 6230 st.

Mer information

Kontakta peter.kammensjo@hb.se

Bättrekonceptets logotyp