Huvudmeny

Verksamhetsförlagd utbildning - förskollärar- och lärarutbildning

Innehållet på denna sida är riktat till dig som är VFU-samordnare eller VFU-lärare i sektionens partnerområden.

Sidinnehåll

Programsidor
VFU-schema
Placeringsdirektiv
VFU-Handboken

Påminnelse till VFU-lärare: Kom ihåg att anmäla dig till Handledningsutbildningen HT19 senast 15/6!

Information och anmälan studieort Borås (hb.se)
Information och anmälan studieort Skövde (hb.se)

 


Programsidor på VFU-webben

På dessa sidor finns de dokument som student och VFU-lärare arbetar med tillsammans  under VFU-perioderna. Här finns även program för VFU-dagarna. Förutom länkarna nedan kan även länkarna i kolumnen till höger användas.


VFU-schema

  • Länk till VFU-schemat finner du i kolumnen till höger. Eller via länken: VFU-schema (hb.se)

Placeringsdirektiv VFU

  • Länk till Placeringsdirektiven finner du i kolumnen till höger. Eller via länken: Placeringsdirektiv VFU (hb.se)

Utbildningsplaner finns under rubriken "Dokument" via länkarna nedan (interna länkar)