Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Verksamhetsförlagd utbildning - förskollärar- och lärarutbildning

Innehållet på denna sida är riktat till dig som är VFU-samordnare eller VFU-lärare i sektionens partnerområden.

Ursäkta röran, vi bygger om. Högskolan arbetar för tillfället med att övergå till ett nytt system för webbredigering. VFU-webben kommer därför att se annorlunda ut under en period. Under tiden kan det finnas innehåll på sidan som inte är aktuellt för tillfället. Efter sommaren kommer arbetet att vara klart.

Sektionens information avseende VFU och Corona

Uppdaterad infomration och den information som tidigare publicerats på denna startsida finns nu här: Corona - VFU inom förskollärar- och lärarutbildning (externa, hb.se)

Länk till högskolans information om Covid: https://www.hb.se/Om-hogskolan/Aktuellt/Coronavirus/ (externa, hb.se) eller https://www.hb.se/Student/Mina-studier/Aktuellt/Coronavirus-/ (studenter, hb.se).

Handledningsutbildning för VFU-lärare VT20 Campus Varberg