Huvudmeny

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)


Praktiken är en stor och viktig del av din utbildning. Högskolan i Borås har samarbeten och avtal med ett antal sjukhus och vårdinstitutioner. På de här sidorna hittar du information om vad som gäller i samband med praktiken.

Våra platser finns i första hand inom det som tidigare hette Södra Älvsborg. För den slutna vården ingår Södra Älvsborgs Sjukhus (Borås och Skene) och Alingsås lasarett. Det kan också bli aktuellt med placering på SkaS Skövde, Uddevalla sjukhus och NÄL Trollhättan. Platser utanför Västragötalandsregionen kan även bli aktuella.

Akademin har två VFU-samordnare, som sköter kontakten med vården och som förmedlar praktikplatser till dig som student. Har du några frågor eller funderingar kring din praktik är du välkommen att kontakta:

Pia Börjesson                         
telefon: 033-435 47 54                  
E-post: vfu.vhb@hb.se

Sofa Zetterlund
telefon: 033-435 47 73
E-post: vfu.vhb@hb.se