Utbildningsstöd

I vårt uppdrag ingår stöd till verksamheten avseende rättssäker myndighetsutövning inom avdelningens ansvars- och expertområden.

Våra ansvarsområden omfattar antagning, examen, rättssäker examination och disciplinärenden. Vad gäller stödstrukturer för planering och genomförande av utbildning har avdelningen i uppdrag att förvalta, tillgängliggöra och bedriva utbildning respektive fortbildning av högskolans studieadministrativa system: Canvas, KronoX, KursInfo, Ladok och NyA.

Avdelningen har också centralt samordningsuppdrag avseende stöd till utbildning, forskning, forskarutbildning, och systematiskt kvalitetsarbete. Samordningsuppdraget inbegriper handläggarstöd till högskolans nämnder.

Våra ansvarsområden

Antagning

Canvas

Disciplinärenden och rättssäker examination

Examen

KronoX

KursInfo

Ladok

Utbildnings-, forsknings- & kvalitetssamordning