Utbildningsstöd

I vårt uppdrag ingår stöd till verksamheten avseende rättssäker myndighetsutövning inom avdelningens ansvars- och expertområden.

Våra ansvarsområden omfattar antagning, examen, rättssäker examination och disciplinärenden. Vad gäller stödstrukturer för planering och genomförande av utbildning har avdelningen i uppdrag att förvalta, tillgängliggöra och bedriva utbildning respektive fortbildning av högskolans studieadministrativa system: Canvas, KronoX, KursInfo, Ladok, NyA och Ping Pong.

Vid avdelningen finns samordningsuppdrag avseende stöd till utbildning, forskning, forskarutbildning, och systematiskt kvalitetsarbete. Samordningsuppdraget inbegriper handläggarstöd till högskolans nämnder.

Våra ansvarsområden

Antagning

Canvas

Stäng Canvas

Canvas är högskolans webbaserade lärplattform.

Disciplinärenden och rättssäker examination

Examen

KronoX

KursInfo

Ladok

Utbildnings-, forsknings- & kvalitetssamordning