Forskningsdata

Vad är forskningsdata?

Varför ska jag dela data?

Högskolans stödfunktion för forskningsdata - DAU

Bakgrund

Viktig läsning för dig som arbetar med forskningsdata