Ansvarsfördelning för registrering i DiVA

Biblioteket importerar publikationer från Web of Science och Scopus

Biblioteket importerar kontinuerligt nytillkomna publikationer med HB-koppling från databaserna Web of Science och Scopus till DiVA. Som forskare behöver du därmed inte registrera dessa själv. När biblioteket importerat en publikation till DiVA får du ett meddelande om det, och med det möjlighet att komplettera med forskargrupp, forskningsämne och med en fulltext av publikationen i fråga för öppet tillgängliggörande.

Registrera publikationer manuellt

Publikationer eller annan output som inte återfinns i Web of Science eller Scopus ska du registrera själv.

Kontrollera din publikationslista

I december varje år skickar Biblioteket ut en påminnelse om att det är dags att kontrollera att samtliga dina publikationer för året som gått är registrerade i DiVA. Saknas några publikationer eller andra verk har du då ungefär en månad på dig att komplettera dina publikationer tills det årliga statistikuttaget sker. Detta uttag ligger till grund för en del av medelsfördelningen mellan akademierna (se dnr 461-20).

Kontakt

För frågor eller kommentarer om publikationer i DiVA, kontakta diva@hb.se

Ansvarsfördelning i DiVA

Vad ska registreras i DiVA?

Vem kan registrera i DiVA?

Bibliografisk granskning och kvalitetssäkring av metadata

Kommunikation runt registrering i DiVA