Spik i björk

Avhandlingsstöd

För att garantera att din avhandling blir levererad i tid behöver du kontakta Kommunikation tre månader innan ditt datum för disputation. Det gör du enklast via formuläret på sidan Avhandlingstryck. Där hittar du information om processen fram till leverans av din avhandling. 
Mer information och anmälningsformulär på sidan Avhandlingstryck

Redigering av innehåll

Doktoranden ansvarar själv för redigering av innehållet i sin avhandling. 

Identifikatorer för din avhandling

Alla avhandlingar som ges ut av högskolan ska tilldelas ISBN, de ska också ingå i en skriftserie samt tilldelas en permanent länk. Du får samtliga dessa av biblioteket.
Läs mer på sidan ISBN och skriftserier.

Spikning

Avhandlingen ska offentliggöras, d.v.s. spikas, senast tre veckor innan disputationen. Spikningsceremoni hålls vid björkstammarna på väggen i entrén i biblioteket.

Senast fem dagar innan spikningen ska tre exemplar av den tryckta avhandlingen lämnas till biblioteket. Ett av exemplaren kommer användas vid spikningsceremonin, de andra två kommer införlivas i bibliotekets samlingar.

Din avhandling ska skickas i pdf-format till e-postadressen diva@hb.se senast fem arbetsdagar före spikning. Det ska vara den slutliga versionen av avhandlingen, samt omslag och spikblad i separata pdf-filer.

Pressmeddelande/webbnyhet

I samband med disputationen publicerar högskolan en webbnyhet och skickar ut pressmeddelande om din avhandling. Kommunikationen planeras tillsammans med kommunikatör. Kom gärna med tips på vilka tidskrifter/fackpress som kan tänkas vara intresserade samt lokalpress (vanligtvis tidningar/media där du bor och är uppväxt).

Länkar

Licentiat, disputation och examen