Författare och annan upphovsman

skrivmaskinDe flesta källor har en eller flera personliga författare. Referensen i källförteckningen ställs då upp på författarens (författarnas) efternamn tillsammans med förnamnens initialer. 
I texthänvisningen anges efternamn utan dessa initialer.

Studenter på högskolans lärarutbildningar ska ibland skriva ut hela förnamnen i både källförteckningen och i texthänvisningen. Följ de riktlinjer som din lärare eller handledare eventuellt ger.

Publikationer från företag, myndigheter, organisationer etc. har i regel myndighetens eller organisationens namn som huvuduppslag om ingen personlig författare finns angiven.

Se avsnittet Referera enligt Harvard för ytterligare information om hur du hanterar texthänvisningar. 

En författare
I texthänvisningen anger du författarens efternamn och källans publiceringsår. I källförteckningen ska även initial(er) på författarens alla förnamn finnas med. 

I din text: 
(Forsberg 2016)

Referens till källförteckningen:
Forsberg, A. (2016). Omvårdnad på akademisk grund: att utvecklas och ta ansvar. Natur & Kultur.

Exempel på referenser med flera författare:

Exempel där en myndighet eller annan organisation är upphovsman finner du här:


Exempel på hur du hanterar pseudonymer och alias, och författare med dubbelnamn och namn med prefix  hittar du i Harvardguiden i pdf.