Författare och upphovsman

skrivmaskinDe flesta källor har en eller flera personliga författare. Referensen i källförteckningen ställs då upp på författarens (författarnas) efternamn tillsammans med förnamnens initialer. 
I texthänvisningen anges efternamn utan dessa initialer.

Studenter på högskolans lärarutbildningar ska ibland skriva ut hela förnamnen i både källförteckningen och i texthänvisningen. Följ de riktlinjer som din lärare eller handledare eventuellt ger.

Publikationer från företag, myndigheter, organisationer etc. har i regel myndighetens eller organisationens namn som huvuduppslag om ingen personlig författare finns angiven.

Se avsnittet Referera enligt Harvard för ytterligare information om hur du hanterar texthänvisningar. 

En författare

I texthänvisningen anger du författarens efternamn och källans publiceringsår. I källförteckningen ska även initial(er) på författarens alla förnamn finnas med.

I din text: 
(Forsberg 2016)

Referens till källförteckningen:
Forsberg, A. (2016). Omvårdnad på akademisk grund: att utvecklas och ta ansvar. Natur & Kultur.

Exempel där en myndighet eller annan organisation är upphovsman finner du här:

Exempel på hur du hanterar pseudonymer och alias, och författare med dubbelnamn och namn med prefix  hittar du i Harvardguiden i pdf.

Två eller tre författare

Om det är två eller tre författare skall alla anges i texthänvisningen. När namnen står inom parentesen skall du använda &-tecknet i stället för ordet ”och” mellan det näst sista och sista författarnamnet. Står däremot namnen i den löpande texten (alltså inte i parentesen) skriver du ”och”.

I din text:
De kvalitativa metoderna har under de senaste decennierna fått ett större erkännande (Repstad & Nilsson 2007, s. 11).

eller

…har under de senaste decennierna fått ett större erkännande enligt Repstad och Nilsson (2007, s. 11).

Referens till källförteckningen:
Repstad, P. & Nilsson, B. (2007). Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. Studentlitteratur.

Fyra eller fem författare

Om en källa har fyra eller fem författare skriver du alla författarnas namn första gången du hänvisar till källan. Vid följande hänvisningar till källan räcker det att skriva det första namnet följt av "et al." för att visa att det finns flera författare. Et al. är latin och en förkortning av et alea som betyder ungefär “med flera”. I källförteckningen ska alla författarna finnas med.

I din text:
(Goworek, Fisher, Cooper, Woodward & Hiller 2012)

och därefter

(Goworek et al. 2012)

Referens till källförteckningen:
Goworek, H., Fisher, T., Cooper, T., Woodward, S. & Hiller, A. (2012). The sustainable clothing market: an evaluation of potential strategies for UK retailers. International Journal of Retail & Distribution Management, 40(12), ss. 935–955. doi:10.1108/09590551211274937

Sex eller fler författare

Vid sex eller flera författare skriver du från och med den första texthänvisningen endast det första författarnamnet och et al. för att visa att det finns flera författare. I källförteckningen ska alla författarna finnas med.
Det förekommer publikationer med ohanterligt många författare. Vid fler än tio författare rekommenderar vi att du anger första författaren följt av et al. i både referensen och i texthänvisningen från och med första texthänvisningen.

I din text:
(Bruning et al. 2015)

Referens till källförteckningen:
Bruning, A. H., Heller, H. M., Kieviet, N., Bakker, P. C., de Groot, C. J., Dolman, K. M. & Honig, A. (2015). Antidepressants during pregnancy and postpartum hemorrhage: a systematic review. European Journal of Obstetrics, Gynecology and Reproductive Biology, 189, ss. 38-47. doi:10.1016/j.ejogrb.2015.03.022