Personlig författare saknas

Publikationer från företag, myndigheter, organisationer etc. har i regel myndighetens eller organisationens namn som huvuduppslag om ingen personlig författare finns angiven.

I din text:
(Konsumentverket 2019)

Referens till källförteckningen:
Konsumentverket (2019). Hållbara val av kött. Karlstad: Konsumentverket. https://publikationer.konsumentverket.se/hallbarhet/rapport-2019-5-hallbara-val-av-kott

I många fall kan namnet skrivas i sin helhet, men när namnen är långa och krångliga har de ofta en vedertagen akronym som du kan använda i texthänvisningen. Observera att du ska använda det fullständiga namnet första gången du hänvisar till källan och ange akronymen i parentes, därefter kan du använda enbart akronymen. I källförteckningen är det dock nödvändigt att skriva ut hela namnet.

Notera att hakparentes används vid parentes inom parentes.

I din text:
(International Federation of Library Associations and Institutions [IFLA] 2007) 

Därefter räcker det att du anger akronymen: (IFLA 2007)
 
Referens till källförteckningen:
International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) (2007). Guidelines for library services to babies and toddlers. Hague: IFLA Headquarters. http://archive.ifla.org/VII/d3/pub/Profrep100.pdf