Fyra eller fem författare

Om en källa har fyra eller fem författare skriver du alla författarnas namn första gången du hänvisar till källan. Vid följande hänvisningar till källan räcker det att skriva det första namnet följt av "et al." för att visa att det finns flera författare. Et al. är latin och en förkortning av et alea som betyder ungefär “med flera”. I källförteckningen ska alla författarna finnas med.

I din text:
(Goworek, Fisher, Cooper, Woodward & Hiller 2012)

och därefter

(Goworek et al. 2012)

Referens till källförteckningen:
Goworek, H., Fisher, T., Cooper, T., Woodward, S. & Hiller, A. (2012). The sustainable clothing market: an evaluation of potential strategies for UK retailers. International Journal of Retail & Distribution Management, 40(12), ss. 935–955. doi:10.1108/09590551211274937