Sex eller fler författare

Vid sex eller flera författare skriver du från och med den första texthänvisningen endast det första författarnamnet och et al. för att visa att det finns flera författare. I källförteckningen ska alla författarna finnas med.
Det förekommer publikationer med ohanterligt många författare. Vid fler än tio författare rekommenderar vi att du anger första författaren följt av et al. i både referensen och i texthänvisningen från och med första texthänvisningen.

I din text:
(Bruning et al. 2015)

Referens till källförteckningen:
Bruning, A. H., Heller, H. M., Kieviet, N., Bakker, P. C., de Groot, C. J., Dolman, K. M. & Honig, A. (2015). Antidepressants during pregnancy and postpartum hemorrhage: a systematic review. European Journal of Obstetrics, Gynecology and Reproductive Biology, 189, ss. 38-47. doi:10.1016/j.ejogrb.2015.03.022