Poddar

Poddar som enbart är tillgängliga via plattform för lyssning när man själv önskar refereras enligt följande modell: poddens titel i kursiv stil, årtal, avsnittets titel följt av [podcast] och datum för när avsnittet gjordes tillgängligt. Länk till avsnittet samt datum för lyssning inom hakparentes. 

I din text:
(Värvet 2019)

Referens till källförteckningen:
Värvet (2019). #389: Alexandra Rapaport [podcast], 4 november. https://podtail.se/podcast/varvet/-389-alexandra-rapaport/ [2019-11-22]