Video

Huvuduppslag blir personen, organisationen eller företaget som laddat upp klippet. Avsluta med att inom hakparentes ange vilket datum du såg videon.

I din text:
Filosofen Jonna Bornemark beskriver omdöme på följande vis… (ABF Huddinge 2020).

…och därför bör detta tillvägagångssätt undvikas (Wirdefalk 2011).

Referens till källförteckningen:
ABF Huddinge (2020). Vad är omdöme och varför har vi glömt bort det? - föreläsning med filosofen Jonna Bornemark [video]. https://www.youtube.com/watch?v=vu1wRJfcQNM [2023-08-15]
Wirdefalk, D. (2011). Hitta bilder på nätet som du får använda: Creative Commons [video]. http://www.youtube.com/watch?v=gti5DpjjBtU [2013-03-16]

Information om hur du refererar till TV, poddar och radio finns i Harvardguiden i pdf.