Videor

När författaren eller konstnären är känd anges det som huvuduppslag, i annat fall blir organisationen som står bakom videon huvuduppslag. Avsluta med att i en hakparentes ange när du såg videon.  

I din text:  
(Högskolan i Borås 2020) 
(Wirdefalk 2011) 

Referens till källförteckningen: 
Högskolan i Borås (2020). Hur är det att plugga på distans under Corona? https://www.youtube.com/watch?v=FcMgb8m_ykI [2021-06-21] 

Wirdefalk, D. (2011). Hitta bilder på nätet som du får använda: Creative Commons [video]. http://www.youtube.com/watch?v=gti5DpjjBtU [2013-03-16]

Information om hur du refererar till TV, poddar och radio finns i Harvardguiden i pdf.