Broschyrer

För material som broschyrer, reklamblad och faktablad anges någon fras efter titeln som beskriver materialtypen, exempelvis [broschyr], [säkerhetsdatablad].
För broschyrer tillgängliga på webben anges URL.

I din text: 
(Livsmedelsverket 2017)

Referens till källförteckningen:
Livsmedelsverket (2017). De svenska kostråden: hitta ditt sätt att äta grönare, lagom mycket och röra på dig [broschyr]. https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/ 
broschyrer-foldrar/kostraed_webb.pdf