Offentligt tryck, publikationer från myndigheter, organisationer och företag

Information om övrigt offentligt tryck, inklusive EU-dokument, rapporter från myndigheter och andra organisationer, samt om patent finns i Harvardguiden i pdf..