Standarder

Vi rekommenderar att standardbeteckningen blir huvuduppslag för referensen. Titel på standarden anges sedan i kursiv stil, därefter anges standardiseringsorganisation. I texthänvisningen anges standardbeteckning och eventuellt sidnummer.

I din text:
Enligt svensk standard (SS 21054:2020, s. 45) skall dessa utrymmen ej räknas in i boarean...

Referens till källförteckningen:
SS 21054:2020. Area och volym för byggnader: terminologi och mätning. Svenska institutet för standarder (SIS).