Statens offentliga utredningar (SOU) och departementsserien (Ds)

Statens Offentliga Utredningar (SOU) utförs av en kommitté på regeringens uppdrag och enligt regeringens direktiv. Departementsserien (Ds) innehåller utredningar som utförs internt inom ett departement.

SOU och Ds ska ställas upp på sina beteckningar (SOU respektive Ds) samt år och löpnummer, samt titel.

I din text:
…ett ökat bruk av kemikalier för vattenrening innebär en påfrestning för miljön (Ds 2023:9).
I rapporten Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott (SOU 2022:1) betonas att…

Referens till källförteckningen:
Ds 2023:9. En säkrare tillgång till vattenreningskemikalier.
SOU 2022:1. Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott.