Muntlig kommunikation

Om muntlig kommunikation och presentationsteknik

Du kan få tips och råd på hur du på bästa sätt kan utveckla dina muntligt kommunikativa färdigheter med inriktning på ett akademiskt sammanhang. Stödet erbjuds till studenter som studerar vid Högskolan i Borås och i samband med uppgifter som ingår i studierna här.

Du kan bland annat få träning och respons på muntliga presentationer både på svenska och engelska. 

Om du vill, kan du få ditt framträdande videofilmat med efterföljande respons. Du är naturligtvis också välkommen att träna och få efterföljande respons utan att bli filmad.

Du kan inte få hjälp med:

  • Synpunkter på faktainnehåll
  • Rättning, korrekturläsning eller redigering

Utveckla muntliga färdigheter

Om du vill utveckla dina muntliga färdigheter är du välkommen att:

 

Kontakt - språkhandledare

Johanna Persson

Universitetsadjunkt
Muntlig och skriftlig kommunikation  
Telefonnummer: 033-435 4265
Rumsnummer: J 437
E-post: johanna.persson@hb.se

Anna Ekman

Muntlig och skriftlig kommunikation  
Telefonnummer: 033-435 4117
Rumsnummer: J 436
E-post: anna.ekman@hb.seKontakta högskolans Studenthälsa vid frågor om individuellt stöd vid talängslan.