Skriftlig kommunikation

Om skriftlig kommunikation

Du kan få tips och råd på hur du på bästa sätt kan utveckla dina skriftligt kommunikativa färdigheter med inriktning på ett akademiskt sammanhang. Stödet erbjuds på svenska och engelska för studenter som studerar vid Högskolan i Borås och i samband med uppgifter som ingår i studierna här.

Du kan bland annat få:

  • textrespons på del av text
  • samtala om kommentarer du fått på din text
  • tips och råd kring hur du kan utveckla din skriftliga förmåga vad gäller exempelvis ordförråd, textorganisation, dokumenthantering och textbearbetning
  • hjälp att långsiktigt utveckla en plan för hur du kan utveckla din skriftliga förmåga utifrån dina behov

Du kan inte få hjälp med:

  • Synpunkter på faktainnehåll
  • Rättning, korrekturläsning eller redigering

Utveckla skriftliga färdigheter

Om du vill utveckla dina skriftliga färdigheter är du välkommen att:

 

Kontakt - språkhandledare

Johanna Persson

Universitetsadjunkt
Muntlig och skriftlig kommunikation  
Telefonnummer: 033-435 4265
Rumsnummer: J 437
E-post: johanna.persson@hb.se

 

Anna Ekman


Muntlig och skriftlig kommunikation  
Telefonnummer: 033-435 4117
Rumsnummer: J 436
E-post: anna.ekman@hb.se