Aktiviteter

Utlysning av planeringsbidrag

Centrum för välfärdsstudier (CVS) utlyser nu planeringsbidrag omfattande 125 000 kr (inklusive oh-kostnader) som kan ge forskare tid för att författa ansökningar till externa forskningsfinansiärer.

Läs mer om utlysningen här

SydVästenpriset

Centrum för Välfärdsstudier (CVS) vid Högskolan i Borås har inrättat ett årligt pris för att premiera och uppmärksamma en chef inom välfärdsområdet som medvetet och engagerat har verkat för ett långsiktigt kvalitativt utvecklat strategiskt ledarskap. Priset består av ett diplom och en prissumma, samt en sydväst som framtagits av Textilhögskolan vid Högskolan i Borås.

Utbildning och seminarier

Vi samverkar med FoU Sjuhärad Välfärd seminarier och kompetensutvecklingsinsatser som rör frågor om ledning och styrning av välfärdstjänster.

Centrum för välfärdsstudier (CVS), FoU Sjuhärad (FoUS), och Science Park Borås (SPB) startade även under hösten 2020 en öppen seminarieserie på temat ”Det socialt hållbara välfärdssamhället”.