Aktiviteter

Utlysningar

Forskningsstöd

Centrum för välfärdsstudier (CVS) utlyser forskningsstöd varje år i mars. År 2024 omfattar stödet 750 000 kr (inklusive OH-kostnader).

Läs den senaste utlysningen här

Planeringsbidrag

Centrum för välfärdsstudier (CVS) utlyser planeringsbidrag varje år i november omfattande 125 000 kr (inklusive OH-kostnader) som kan ge forskare tid för att författa ansökningar till externa forskningsfinansiärer.

Ansök senast 27 november 2023

Information från CVS styrgrupp om opartiskhet

Det är CVS styrgrupp som beslutar om vilka projekt som erhåller medel i CVS öppna, årliga utlysningarna om planeringsbidrag respektive forskningsstöd.

För att uppnå så opartiska och objektiva bedömningar som möjligt ska den ledamot, vars opartiskhet i ärendet kan ifrågasättas, inte ta del i handläggningen av ansökan och inte heller närvara när beslut om ansökan avgörs. Styrgruppsledamoten bedöms exempelvis som part i ärendet om hen är närstående till sökande eller direkt gynnas av att ansökan beviljas genom att erhålla en del av dessa medel. Det är varje ledamots ansvar att själv anmäla när hen anser att det kan finnas risk för att en objektivitet kan komma att påverkas.

SydVästenpriset

Centrum för Välfärdsstudier (CVS) vid Högskolan i Borås har inrättat ett årligt pris för att premiera och uppmärksamma en chef inom välfärdsområdet som medvetet och engagerat har verkat för ett långsiktigt kvalitativt utvecklat strategiskt ledarskap. Priset består av ett diplom och en prissumma, samt en sydväst.

Utbildning och seminarier

Vi samverkar med FoU Sjuhärad Välfärd kring seminarier och kompetensutvecklingsinsatser som rör frågor om ledning och styrning av välfärdstjänster.

Centrum för välfärdsstudier (CVS), Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC), och Science Park Borås (SPB) har tillsammans en öppen seminarieserie på temat ”Det socialt hållbara välfärdssamhället”. 

Läs mer om seminarieserien