Aktiviteter

SydVästenpriset

Centrum för Välfärdsstudier (CVS) vid Högskolan i Borås har inrättat ett årligt pris för att premiera och uppmärksamma en chef inom välfärdsområdet som medvetet och engagerat har verkat för ett långsiktigt kvalitativt utvecklat strategiskt ledarskap. Priset består av ett diplom och en prissumma, samt en sydväst som framtagits av Textilhögskolan vid Högskolan i Borås.

Värdeskapande ledarskap i äldreomsorgen

I ett forskningsprojekt studeras chefers förutsättningar och arbete i äldreomsorgen. Forskningsfrågor berör till exempel hur värdegrundsarbetet kan ledas och organiseras på ett hållbart sätt samt hur ledarskap, organisering, användning av stödresurser och utvecklingsmodeller bättre kan möta brukarnas behov och stärka brukarmedverkan, brukarsäkerhet, omsorgskvalitet

Projektet sker i samarbete med Högskolans utbildning för ledare i äldreomsorgen, FoU Sjuhärad – Välfärd och CAV (Centrum för Arbetsliv och Vetenskap vid Högskolan i Borås).

Utbildning och seminarier

Vi samverkar med FoU Sjuhärad Välfärd seminarier och kompetensutvecklingsinsatser som rör frågor om ledning och styrning av välfärdstjänster.

Centrum för välfärdsstudier (CVS), FoU Sjuhärad (FoUS), och Science Park Borås (SPB) startade även under hösten 2020 en öppen seminarieserie på temat ”Det socialt hållbara välfärdssamhället”.

Läs mer om respektive seminarie