Illustration CVS

Hållbar organisering för en attraktiv hemtjänst

Hållbar organisering för en attraktiv hemtjänst

Projektets syfte är att följa, stödja och utvärdera implementationsprocessen av arbetet med att utveckla en god arbetsmiljö - hållbar organisering och attraktiv hemtjänst.

Centrala frågeställningar är:

  • Vilka kontextuella, och vilka specifika faktorer stödjer/hindrar integrering och utveckling av en hållbar arbetsorganisering? (organisatorisk hållbarhet)
  • Hur påverkas medarbetarnas hälsa, motivation och engagemang i arbetet och relationer till varandra och chefen? (social, fysisk och psykisk hållbarhet)
  • Hur kan arbetstids- och bemanningsplanering förändras i en hållbar riktning för medarbetare? (ekonomisk hållbarhet)

Publikationer

  • Attraktiv hemtjänst – hållbart arbetsliv & hälsofrämjande organisering Delrapport I 2017. Högskolan i Borås.
  • Attraktiv hemtjänst – hållbart arbetsliv & hälsofrämjande organisering Delrapport II 2018. Högskolan i Borås.

Forskningsprojektet finansieras av AFA Försäkring.