Amira Sofie Sandin

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4085

E-post: amira_sofie.sandin@hb.se

Rumsnummer: C520

Signatur: AMSA

Jag är fil.dr och arbetar som universitetsadjunkt i biblioteks- och informationsvetenskap med fokus på användarstudier, barn- och ungdomsbibliotek och bibliotekens verksamheter och arbetsmetoder. Jag har arbetat på Högskolan i Borås sedan 2010 och arbetade innan dess som barnbibliotekarie. Mina forskningsintressen rör barn och unga och frågor som handlar om delaktighet, bibliotek, medieanvändning och läsning.

I juni 2021 disputerade jag med avhandlingen Var(a) snäll och gilla: Medforskning med unga om identitet och sociala medier. I min avhandling studerade jag tillsammans med unga personer – genom medforskning – hur de använde sociala medier för att interagera och uttrycka identitet.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Var(a) snäll och gilla – Medforskning med unga om identitet och sociala medier