Amira Sofie Sandin

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4085

Mobilnummer: 0790-983300

E-post: amira_sofie.sandin@hb.se

Rumsnummer: C520

Signatur: AMSA

Jag är doktorand inom forskningsområdet Social Media Studies. Huvudfokus i min forskning är att genom medforskning, och ur ett informationsvetenskapligt perspektiv, undersöka ungdomars identitetsskapande i och genom sociala medier.

Jag har arbetat som lärare på Högskolan i Borås inom Biblioteks- och Informationsvetenskap sedan 2010. Efter min examen från samma lärosäte 2005 arbetade jag som barnbibliotekarie. På högskolan undervisar jag om biblioteksverksamheter för barn och unga, barnbibliotek och lässtimulans, medforskning, samt barn och ungas användning av sociala medier.

  • Barbro Johansson, docent etnologi. Centrum för konsumtionsvetenskap

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Confront and conform: The role of Social Media for youths´ identity construction.