Åsa Falchenberg

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4064

E-post: asa.falchenberg@hb.se

Rumsnummer: E734

Signatur: ASFA

Jag arbetar som doktorand inom forskningsområdet Människan i vården och är knuten till forskargruppen Prehospen. Jag började min doktorandanställning hösten 2022. Området för mitt doktorandprojekt är inom nära vård. Mitt doktorandprojekt kommer att undersöka vårdandets komplexitet när akutmottagningen flyttar hem till patienterna. Doktorandprojektet kommer att bland annat att undersöka patienters, närstående och vårdpersonals upplevelser av akutsjukvård i hemmet

Jag är utbildad specialistsjuksköterska med inriktning mot akutsjukvård. Jag har en masterexamen i vårdvetenskap med inriktning mot prehospital och intrahospital akutsjukvård. Jag har mestadels arbetat på Södra Älvsborgs sjukhus, SÄS på en medicinsk akutvårdsavdelning, akutmottagning samt mobilt akutläkarteam men var också en kortare tid på en vårdcentral. Under de sista tre åren har jag kombinerat att arbeta som universitetsadjunkt på Högskolan i Borås framförallt på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot akutsjukvård med klinisk tjänstgöring på akutmottagningen, SÄS.