SAREK

SAREK

SAREK står för Simulation, Ambulance, Research, Education, Kinship. Målet är att integrera etablerad forskning på högskolorna i Borås och Skövde för att öka kunskapen om problem som prioriteras av det omgivande samhället.

Projektet har följande fem mål: 
1. Utveckling av samarbetet mellan HB och HS genom uppbyggandet av ett tvärvetenskapligt forskningsområde. 
2. Utveckling av koncept och konceptdemonstratorer för att etablera oss som en trovärdig nationell och internationell partner i större forskningsprojekt. 
3. Konkreta forskningsresultat kring simuleringsteknik, spelbaserad träning samt den prehospitala vårdprocessen.
4. Synergieffekter för regionen i form av kunskapsuppbyggnad och utveckling av näringsliv inom simuleringsteknik. 
5. Resultat som är värdefulla för den prehospitala praktiken i form av konkreta träningsmodeller för Västra Götalandsregionens (VGR ambulansverksamhet.

Kontakt:

Högskolan i Skövde: Per Backlund, per.backlund@his.se
Högskolan i Borås: Hanna Maurin Söderström, hanna.maurin@hb.se

Forskare från högskolan i Skövde:

Mikael Lebram, Mikael Johannesson, Ilona Heldal, Henrik Engström, Beatrice Alenljung (via IS-gruppen), Eva Söderström (via IS-gruppen), Joeri van Laere (via IS-gruppen).