Education4Fashiontech

Education4Fashiontech

Textilhögskolan har tillsammans med Politechnico di Milano och London College of Fashion inlett ett strategiskt partnerskap för högre utbildningar inom området Fashiontech. Projektet heter Education4Fashion-Tech: Interdisciplinary Curriculum for Fashion in the Digital Era och pågår från första september 2017 till Augusti 2020. Projektet finansieras genom programmet Erasmus+ KA203 - Strategic Partnerships for higher education

Mål

Målet med EDU4Fashiontech är att överbrygga gapet mellan mode och innovativa tekniker genom skapandet av nya utbildningsvägar för att förbättra nyckelkompetenser och kunskaper hos studenter och instruktörer och att bryta ner barriärer mellan de traditionellt separerade områdena teknik och mode och bygga meningsfulla samarbeten.

Specifika mål

  • Göra en jämförandeanalys som strukturerar kunskap för att bygga ett referenssammanhang där innovationselement kan designas för den föreslagna läroplanen.
  • Utveckla en innovativ läroplan som omfattar smarta textilier, bärbara tekniker och digital tillverkning.
  • Pröva nya inlärningsmetoder och innovativ pedagogik för att stödja utbildning inom de områdena projektet omfattar.
  • Utveckla utbildningsresurser för smarta textilier, bärbara tekniker, och digital tillverkning.
  • Organisera gemensamma utbildningsmoment för att lära upp instruktörer.
  • Testa läroplanen och utbildningsresurserna i ett hackaton och tre fokuserade lärprogram för användare inom smarta textiler, bärbara tekniker och digital tillverkning
  • Förbättra och främja läroupplevelsen genom en internetplattform för inlärning och praktik.
  • Utvärdera projektet och läroupplevelsen och prioritera resultat.
  • Visa upp resultaten genom att organisera två internationella konferenser för intressenter i projektet.

Education4Fashiontech på LinkedIn.