Eva-Karin Gotting

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4320

E-post: eva-karin.gotting@hb.se

Signatur: EVGO

Jag är utbildad barnsjuksköterska och sedan hösten 2022 anställd som doktorand i vårdvetenskap inom forskningsområdet Människan i vården. Under min planerade institutionstid undervisar jag sjuksköterske-, distrikt- och barnsjuksköterskestudenter. Min kliniska erfarenhet kommer från att ha arbetat på barnmedicinsk akutvårdsavdelning med ett brett spann av olika diagnoser och sjukdomstillstånd. Jag har även arbetat 2 år på flyktingbarnmottagning med främst psykosomatiska tillstånd hos barn. Mitt avhandlingsarbete kommer att beröra barns egna erfarenheter av psykisk hälsa och ohälsa.