Att använda olika strukturer/membran för en bättre CO2-fixering med alger

Att använda olika strukturer/membran för en bättre CO2-fixering med alger

Projektets huvudsakliga syften är att:

  1. Att undersöka om olika strukturer eller membran kan underlätta en god gas-vätska interaktion och bromsa gasflödet i bioreaktorn för att förbättra CO2-solubilisering och utnyttjande av alger. Strukturer som består av svampbiomassa, raschigringar, glaspärlor eller membran ska studeras.
  2. Att undersöka algtillväxten och CO2-fixeringen med hjälp av strukturer eller membran vid tillförsel av olika näringsämnen från avfallsströmmar t.ex. rötkammare, avloppsvatten eller vatten från massa- och pappersbruk.
  3. Att simulera svenska sommar- och vinterförhållanden, nämligen varm/kall temperatur och lång/kort ljusperiod, vid odling av alger och användning av strukturer och membran för att undersöka CO2-fixeringen.