Vad attraherar unga till välfärdsyrken?

En studie av sjuksköterske- och polisutbildningen vid Högskolan i Borås

Vad attraherar unga till välfärdsyrken?

Vad hindrar eller möjliggör "vägen in" och "vägen ut" , d.v.s. att studenten fullföljer utbildningen och tar examen? Vidare är syftet att studera eventuella skillnader som kan relateras till kön, utbildningarnas innehåll, yrkenas arbetsvillkor och karriärvägar. Avsikten är att få en fördjupad förståelse för rekryteringsproblematiken och bidra till ny kunskap inom välfärdsområdet.