Sweta Iyer

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för textilteknologi

Telefonnummer: 033-435 4353 E-post: sweta.iyer@hb.se Rumsnummer: S434 Signatur: SWIY

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Luminescent textiles using biobased products – A bioinspired approach

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper