Sweta Iyer

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
Institutionen för textilteknologi

Telefonnummer: 033-435 4353

E-post: sweta.iyer@hb.se

Rumsnummer: S434

Signatur: SWIY

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Luminescent textiles using biobased products – A bioinspired approach