SusdigiTex-Utveckling av en digital tryckprocess med hållbara inks för funktionella kläder

SusdigiTex-Utveckling av en digital tryckprocess med hållbara inks för funktionella kläder

Mot denna bakgrund så avser projektet att utveckla hållbara, vattenbaserade bläck för digitaltryck av färg- och funktionspigment. Projektets utgångspunkt är att färgpigment och tillsatser skall vara mer miljövänliga än vad som idag används samt komma från förnyelsebara resurser, biologiska och biologiskt nedbrytningsbara. Inken kommer att utvecklas för att kunna användas på syntetiska fibrer. Projektet kommer även att utveckla en miljövänlig process för förbehandling med plasma.

För att uppnå de uppsatta projektmålen så kommer svenska och tyska partners att samarbeta. Prometho kommer att utveckla miljövänligt bläck för digital tryckning på polyester och polyamid. Företaget FOV kommer att utveckla industriella processer för att använda dessa inks på det mest miljövänliga sättet. Högskolan i Borås kommer att utveckla en förbehandling med plasma och en tillämpningsbar produktionsprocess för detta. Högskolan Niederrhein kommer att utvärdera och testa olika skrivarhuvudena för dessa processer och koncentrera sig på att få dessa tillämpbara för massproduktion med inriktning mot arbetskläder.