Veronica Malm

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för textilteknologi

Telefonnummer: 033-435 4560

E-post: veronica.malm@hb.se

Rumsnummer: S459

Signatur: VEMA

Jag arbetar som biträdande universitetslektor i Textil materialteknik. Min forskning fokuserar på resurseffektiva processer för att belägga textila material och smarta textilier. Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2010. Efter min teknologie licentiat från Chalmers Tekniska Högskola 2014 disputerade jag i ämnet funktionella beläggningar med specifika optiska och elektriskt ledande effekter vid Högskolan i Borås 2018.

För närvarande ingår jag i forskningsprojekten SusdigiTex-Utveckling av en digital tryckprocess med hållbara inks för funktionella kläder och Digital Surface Modification of Textiles and Flat Surfaces

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Functional textile coatings with dynamic effects

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper