Digital Surface Modification of Textiles and Flat Surfaces

Digital Surface Modification of Textiles and Flat Surfaces

Projektet är ett samarbete mellan partners från TTK University of Applied Sciences (Estland), Saxion (Nederländerna), Trimtex Baltic (Estland) och Högskolan i Borås.

Se den engelska sidan för mer information och filmer. 

Länk till Digital Surface Modification of Textiles and Flat Surfaces