Doktorandprojekt Människan i vården

Du hittar fler pågående doktorandprojekt här:

Pågående doktorandprojekt

Vårdvetenskap med inriktning organisering och ledarskap:

”Videokonsultation mellan ambulanspersonal och strokeläkare. Ett digitalt organiserande verktyg för god vård eller en kamp om olika professionella anspråk?”

Huvudhandledare: Professor Marita Flisbäck

Läs projektbeskrivningen

Vårdvetenskap med inriktning sexuell och reproduktiv hälsa

”Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer - Våldsutsatta kvinnors situation i samband med barnafödande och amning ur ett vårdvetenskapligt perspektiv”.

Huvudhandledare: Biträdande professor Lina Palmér

Läs projektbeskrivningen

Vårdvetenskap med relevans för grundutbildningen till sjuksköterska

”På vårdvetenskaplig grund utveckla didaktiska strategier som kan stödja och stärka förmågan att möta existentiella frågor”

Huvudhandledare: Professor Elisabeth Lindberg

Läs projektbeskrivningen

Vårdvetenskap med inriktning anestesi

"Vårdmiljöns betydelse inom det perioperativa vårdandet"

Projektansvarig kontaktperson: universitetslektor Thomas Eriksson

Läs projektbeskrivningen