ABC i akademiskt skrivande på distans

Aktivitet, Bedömarskicklighet och Community, en studentcentrerad modell

ABC i akademiskt skrivande på distans

Mer preciserat syftar projektet till att utveckla modellen genom tre sammanvävda delar – ett ABC för akademiskt skrivande på distans:

  • A) student-aktiva och engagerande metoder där eget ansvarstagande i lärandet är centralt,
  • B) strukturer kring studenters bedömningsförmåga genom gemensamma aktiviteter och interaktion,
  • C) socialt utvecklande och tillitsfulla lärmiljöer för studentmöten i skapandet av en community för lärande och professionsutveckling.