Susanne S Jämsvi

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 5948

E-post: susanne.s_jamsvi@hb.se

Rumsnummer: B606

Signatur: SUJ

Jag är universitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot högskolepedagogik. 2019 disputerade jag vid Göteborgs universitet med avhandlingen Unpacking dominant discourses in higher education language policy. A critical study of language policy in Swedish higher education. Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2002. Jag har lärarlegitimation och arbetade tidigare som lärare i svenska, svenska som andraspråk och engelska.

På Högskolan i Borås (HB) har jag intresserat mig för strategisk verksamhetsutveckling. Jag har varit mångfaldssamordnare (2002-2008, 2010-2011) samt funktionsansvarig för den högskolepedagogiska enheten, CLU (2011-2014). Jag har utvecklat och undervisat i kurser med andraspråksperspektiv, t.ex. intensivkurser i svenska som andraspråk för inresande studenter och uppdragsutbildningar i att lära på sitt andraspråk för verksamma lärare i grundskolan. Under hela min verksamma tid vid HB har jag arbetat med högskolepedagogisk utveckling. Jag är kursansvarig för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning samt utvecklar och arrangerar pedagogisk kompetensutveckling för högskolans lärare.

Mina forskningsintressen kan delas in i två områden:
1) Högskolepedagogisk utveckling.
Jag har en relativt bred ingång till högskolepedagogisk forskning. För det första är jag intresserad av pedagogisk kompetensutveckling för lärare verksamma inom högskolor och universitet, såväl dess förutsättningar som dess genomförande, inklusive kollegiala processer. För det andra är jag intresserad av universitetslärares undervisningspraktik. I relation till dessa båda ingångar använder jag sociala och kritiska teorier.
2) Språkpolicy i högre utbildning.
Jag har ett övergripande intresse av att studera hur policy ”görs” och hur dominerande diskurser påverkar policyprocesser. Jag ser det som viktigt att studera språkval och dess legitimering i dagens högre utbildning då både nationella och globala strömningar i hög grad påverkar språkfrågor. Tillsammans med kollegor från andra lärosäten i Sverige och Europa studerar jag språkpolicy i teori och praktik. I mina studier används kritiska teorier, speciellt kritisk diskursanalys.

För närvarande är jag verksam i två KK-finansierade projekt, som är kopplade till varandra. I det ena, Datadriven tjänsteutveckling: avancerad utbildning för yrkesverksamma, deltar jag som pedagogisk utvecklare. I det andra, Professionellt framtagna digitala lärobjekt i distansundervisning, är jag projektledare för. Syftet med projektet är att bidra med kunskap om och former för framtagning av digitala lärobjekt där det förstnämnda projektet fungerar som case.


Omslag för  Language Matters in Higher Education Contexts: Policy and Practice

Language Matters in Higher Education Contexts: Policy and Practice.

Jag är medredaktör för Language Matters in Higher Education Contexts: Policy and Practice, som ingår i Brills serie Critical Issues in the Future of Learning and Teaching, Vol. 22.

Läs mer om publikationen på brill.com

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Unpacking dominant discourses in higher education language policy. A critical study of language policy in Swedish higher education. (2019), Göteborgs universitet.

Publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper