Susanne S Jämsvi

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning

Telefonnummer: 033-435 5948

Mobilnummer: 0790-664858

E-post: susanne.s_jamsvi@hb.se

Rumsnummer: B609A

Signatur: SUJ

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper