Det lilla livets läsning

Att forma läsning i det svenska folkhemmet

Det lilla livets läsning

Sverige har en lång och unik tradition av såväl explicit som implicit styrning av läsning i hemmen. Under 1900-talet har det varit ett politiskt verktyg för att försöka fostra svenska medborgare till att bli moderna och bildade i ett demokratiskt samhälle. Denna typ av styrning av läsning i hemmen har dock inte tidigare undersökts eller problematiserats.

I forskningsprojektet kommer läsinstruktioner, det vill säga texter som ger instruktioner och råd för hur läsning i hemmen bäst ska gå till, att analyseras. En stor mängd sådana texter har publicerats av forskare, intellektuella, författare och kritiker, samt professionella grupper som t.ex. lärare och bibliotekarier. I projektet analyseras läsinstruktioner från tre tidsperioder: välfärdssamhällets begynnelse ca 1930-1940-talen, det fullt utbyggda välfärdssamhället ca 1960-1970-talen, samt det förändrade välfärdssamhället ca 2000-2010-talen. Texterna kommer att analyseras med fokus på hur läsare i hemmen beskrivs, vilken typ av litteratur och genrer som beskrivs som bra eller mindre bra, vilken typ av vetenskaplig kunskap som underbygger argument, samt vilka effekter formandet av ideal läsning i hemmet får för människors liv.