En smart textil plattform för personliga textilier med särskild inriktning på protetik

En smart textil plattform för personliga textilier med särskild inriktning på protetik

Syftet med projektet är att undersöka textila metoder och utveckla personliga smarta textila lösningar för användare av proteser, med fokus på inre och yttre komfort för amputerade. Den centrala forskningsfrågan i projektet är: Hur kan smarta textilier och ny textil produktionsteknik tillämpas i proteser?