Funktionella textilier för avlägsnande av läkemedel från avloppsvatten

Funktionella textilier för avlägsnande av läkemedel från avloppsvatten

De senaste rapporterna har avslöjat allvarlig miljöpåverkan av läkemedelsrester i delade vatten i Sjuhärad och i avloppsreningsverk. Läkemedel är av betydelse för vår hälsa och vårt välbefinnande; således är det varken möjligt eller eftertraktat att sluta använda läkemedlen omedelbart. Detta leder till att reningsverken får ett enormt ansvar att avlägsna dessa läkemedel från vårt avloppsvatten. Läkemedlens komplexa kemiska struktur gör dem motståndskraftiga mot dagens behandlingsteknik. Den tillgängliga litteraturen anger ofta funktionella textilier med speciellt designade ytor som en lösning för detta dödläge.

Vårt nyligen avslutade doktorandprojekt har fastställt ett koncept för ett nytt avancerat textilbaserat oxidationssystem för att fullständigt avlägsna olika komplexa föroreningar. I detta sammanhang syftar föreliggande projekt till att ytterligare utöka omfattningen av det textilbaserade system för fullständigt avlägsnande av läkemedelsrester från avloppsvatten (med en matematisk modell). Resultatet av detta projekt kommer att stärka Sjuhärads ledning inom forskning och innovation som skyddar både människors hälsa och vår miljö.