HACKTEX

Innovativa smarta textilier & entreprenörskap

HACKTEX

Koordinator

Medverkande

HACKTEX-projektet syftar till att förse textilsektorn i Europa med motståndskraft, mångsidighet och innovation genom att ta itu med de klyftor och brister som upptäcks mellan den akademiska sektorn och industrin.

HACKTEX-projektet kommer att utveckla innovativa verktyg för den digitala tidsåldern för ingenjörsutbildning relaterade till smarta textilier och deras potentiella tillämpningar inom medicin, fordon och flygteknik, sport, personliga skydd, för boende och byggnad med mera som i sin tur kommer att underlätta kompetenshöjning inriktad på högre utbildning i relation till innovation för att uppnå sina mål:

  • Att skapa innovation i den virtuella undervisningsmiljön inom området smart textil.
  • Att stödja ingenjörsstudenter att förvärva digitala och transdisciplinära innovationsfärdigheter inom smarta textilier.
  • Att skapa virtuell kurs (MOOC) om smarta textilier
  • Att främja studentsamarbete och multidisciplinärt förhållningssätt i praktiska projekt
  • Att tillhandahålla kunskap, färdigheter och kompetens för smarta textilier med hjälp av virtuella inlärningsmetoder och verktyg.
  • Att främja tillämpningen av god praxis för att förbättra innovativa färdigheter
  • Att stärka samarbetet mellan lärosäten och företag från avancerad textil

EU Erasmus+ logotyp Hacktex logga