Hållbara svamptextilier: Ett nytt tillvägagångssätt för återanvändning av matavfall

Hållbara svamptextilier: Ett nytt tillvägagångssätt för återanvändning av matavfall

Brödavfall utgör en betydande del av matavfall i svenska stormarknader, vilket bidrar väsentligt till miljöpåverkan. Detta projekt introducerar ett nytt tillvägagångssätt för att ta itu med båda problemen genom att undersöka potentialen hos filamentösa svampar som odlas på brödavfall, för produktion av ny generation hållbara textilier. Med andra ord bidrar projektet till återanvändningen av matavfallet genom produktion av textilier.

”Svamptextilierna” är en bra kandidat för att minska miljöpåverkan från textilindustrin. Vi eftersträvar att implementera produktionsprocessen till den befintliga infrastrukturen inom textil- och pappersindustrin för att påskynda upptaget av svamptextilier i samhället.

Garn och nonwoven textilier kommer att framställas från svamparnas cellväggfibrer genom våtspinning och en våtlagd process som påminner papperstillverkning. Processen kommer inte att använda sig av giftiga kemikalier, vilket vanligtvis är fallet inom textilindustrin. Svampodlingsförhållandena samt textilproduktionsprocessen kommer att optimeras för att förbättra svamptextiliernas egenskaper. Svamptextiliernas potential som kläder, hemtextilier och medicinska textilier kommer att undersökas.

Som en biprodukt från odlingsprocess kommer även svampproteiner att produceras som potentiellt skulle kunna förädlas till exempelvis djurfoder eller mat.

Fotokollage som visar brödavfall som ligger på tork, trådbildande svamp under mikroskop, prototyper av svampgarn, läderliknande material och plast. Forskarna Alice Lind, Sofie Svensson and Kanishka Wijayarathna i Bioteknologi-labbet, med påsar av skördad svamp-biomassa.

Fotokollage som visar brödrester som ligger på tork, trådbildande svamp under mikroskop, prototyper av svampgarn, läderliknande material och plast. Forskarna Alice Lind, Sofie Svensson and Kanishka Wijayarathna i Bioteknologi-labbet, med påsar av skördad svamp-biomassa. Foto: Kanishka Wijayarathna (brödrester), Erik Norving (prototyper), Andreas Nordin (forskare), Sofie Svensson (mikroskop). 

Publikationer

  1. Sofie E. Svensson, Jorge A. Ferreira, Minna Hakkarainen, Karin H.Adolfsson, Akram Zamani (2021) Fungal textiles: Wet spinning of fungal microfibers to produce monofilament yarns. Sustainable Materials and Technologies, volume 28, July 2021.
  2. Sofie E Svensson, Ludmila Bucuricova, Jorge A Ferreira, Pedro F Souza Filho, Mohammad J Taherzadeh, Akram Zamani, Valorization of Bread Waste to a Fiber-and Protein-Rich Fungal Biomass, Fermentation 7 (2), 91.
  3. Wijayarathna, E.R.K.B., et al., Fungal textile alternatives from bread waste with leather-like properties. Resources, Conservation and Recycling, 2021: p. 106041.
  4. Benedikt Maria Köhnlein, M., et al., Bioconversion of food waste to biocompatible wet-laid fungal films. Materials & Design, 2022. 216: p. 110534.
  5. Sofie E. Svensson, Ana Osorio Oliveira, Karin H. Adolfsson, Ivo Heinmaa, Andrew Root, Nahid Kondori, Jorge A. Ferreira, Minna Hakkarainen, Akram Zamani, Turning food waste to antibacterial and biocompatible fungal chitin/chitosan monofilaments, International Journal of Biological Macromolecules, Volume 209, Part A, 2022, Pages 618-630
  6. Natacha Perrin, Ghasem Mohammadkhani, Farshad Homayouni Moghadam, Cedric Delattre, Akram Zamani, Biocompatible fibers from fungal and shrimp chitosans for suture application, Current Research in Biotechnology, Volume 4, 2022, Pages 530-536.
  7. Kanishka B Wijayarathna, E. R., Mohammadkhani, G., Moghadam, F. H., Berglund, L., Ferreira, J. A., Adolfsson, K. H., Hakkarainen, M., Zamani, A., Tunable Fungal Monofilaments from Food Waste for Textile Applications. Global Challenges 2023, 2300098. https://doi.org/10.1002/gch2.202300098

Externa forskare

Masterstudenter

Samarbetspartners