Hållbara svamptextilier: Ett nytt tillvägagångssätt för återanvändning av matavfall

Hållbara svamptextilier: Ett nytt tillvägagångssätt för återanvändning av matavfall

Brödavfall utgör en betydande del av matavfall i svenska stormarknader, vilket bidrar väsentligt till miljöpåverkan. Detta projekt introducerar ett nytt tillvägagångssätt för att ta itu med båda problemen genom att undersöka potentialen hos filamentösa svampar som odlas på brödavfall, för produktion av ny generation hållbara textilier. Med andra ord bidrar projektet till återanvändningen av matavfallet genom produktion av textilier.

”Svamptextilierna” är en bra kandidat för att minska miljöpåverkan från textilindustrin. Vi eftersträvar att implementera produktionsprocessen till den befintliga infrastrukturen inom textil- och pappersindustrin för att påskynda upptaget av svamptextilier i samhället.

Garn och nonwoven textilier kommer att framställas från svamparnas cellväggfibrer genom våtspinning och en våtlagd process som påminner papperstillverkning. Processen kommer inte att använda sig av giftiga kemikalier, vilket vanligtvis är fallet inom textilindustrin. Svampodlingsförhållandena samt textilproduktionsprocessen kommer att optimeras för att förbättra svamptextiliernas egenskaper. Svamptextiliernas potential som kläder, hemtextilier och medicinska textilier kommer att undersökas.

Som en biprodukt från odlingsprocess kommer även svampproteiner att produceras som potentiellt skulle kunna förädlas till exempelvis djurfoder eller mat.

Publikationer

Sofie E.Svensson, Jorge A.Ferreira, Minna Hakkarainen, Karin H.Adolfsson, Akram Zamani (2021) Fungal textiles: Wet spinning of fungal microfibers to produce monofilament yarns. Sustainable Materials and Technologies, volume 28, July 2021.