NSCirTex

North-South Circular Value Chain (CVC) within Textiles - A Shared Governance Model for Scandinavian Workwear Companies

NSCirTex

Projektet syftar till att stödja den cirkulära omställningen i Norden genom att inrätta en delad styrningsmodell för att möjliggöra ett pre-konkurrensmässigt samarbete och design av cirkulära värdekedjor mellan skandinaviska företag för arbetskläder i Öresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS)-regionen och producenter i Indien, Bangladesh, Vietnam och Turkiet.

Projektet kommer att utveckla ett cirkulärt ramverk för kartläggning av värdekedjor genom att undersöka 3-5 företag inom arbetskläder och skapa en delad styrningsmodell för att möjliggöra en cirkulär förändring av värdekedjan.

Nästa steg är att åstadkomma ett flerårigt projekt med skräddarsydda modeller för delad styrning som ett sätt att utveckla praktiska cirkulära lösningar. Lösningarna ska testas gällande återvinning, cirkulär materialupphandling, säker och resurseffektiv design av cirkulära produkter och social hållbarhet. Huvudprojektet ska alltså utveckla lösningar för att minska materiellt fotavtryck och resursanvändning samtidigt som det genererar både kommersiell lönsamhet och förbereder för ny reglering, rapportering och ansvarsskyldighet.

Vårt huvudmål är att utrusta de skandinaviska företagen för arbetskläder för de kommande EU-direktiven och policyerna genom att förse företagen med verktyg och kunskap. Detta inkluderar bestämmelser om produktspecifika designkrav, mänskliga rättigheter, hela vägen från produktion till tredjepartsleverantörer. Att säkerställa att dessa företag, särskilt deras leverantörer, kan övergå till en cirkulär leveranskedja och navigera lagstiftningar, samtidigt som konkurrenskraften på den globala marknaden garanteras.