Coralie Hellwig

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 4374

E-post: coralie.hellwig@hb.se

Rumsnummer: D422

Signatur: COHE