Coralie Hellwig

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

E-post: coralie.hellwig@hb.se

Rumsnummer: D524

Signatur: COHE

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper