Handelslabbet

Vid Handelslabbet bedrivs handelsforskning i nära samarbete med handelsrelaterade företag. Labbet har som mål att bidra till en innovativ och hållbar handel, främst med fokus på hur tekniska och digitala lösningar kan designas för att stödja kunder i dess beslut och handlande. 

Labbet består av två delar; ett showroom och ett testlabb. Läs mer om våra lokaler.

Bläddra i vårt arkiv med eyetracking studier utförda vid Handelslabbet när du besöker Handelslabbets egen sida.

Följ oss på Instagram.