Hedersdoktorer 2020–2022

Från vänster: Promotor Clemens Thornquist, hedersdoktorer Romulo Enmark, Kathleen Galvin, Fredrik Johansson, Andreas Gundberg, rektor Mats Tinnsten.

Ett hedersdoktorat är ett uttryck för högskolans uppskattning av en individs mycket framstående insatser för högskolans verksamhet. 

Utnämnda hedersdoktorer 

Romulo Enmark 

Under sin tid som prefekt vid Bibliotekshögskolan, 1993–1997 gjorde Romulo Enmark avgörande insatser för att utveckla den utbildningsmiljö som länge varit en yrkesutbildning till att bli den livskraftiga och internationellt framstående akademiska utbildnings- och forskningsmiljö den är i dag.

Genom hans dynamiska ledarskap skapades det professurer, ett internationellt ledande forskningscentrum i kulturpolitisk forskning grundades och en forskarutbildning i samarbete med Göteborgs universitet startades.

Romulo Enmark utnämndes till filosofie hedersdoktor inom Biblioteks- och informationsvetenskap 2020.

Kathleen Galvin

Kathleen Galvin

Kathleen Galvin, professor i Nursing Practice vid University of Brighton, var under åren 2013–2020 gästprofessor vid Högskolan i Borås. Hon bidrog då till att utveckla och stärka den vårdvetenskapliga forskningen, forskarutbildningen och det internationella nätverket och samarbetet mellan forskare. Det är ett samarbete som fortsätter; som projektledare för EU-projektet INNOVATEDIGNITY har Kathleen Galvin involverat Högskolan i Borås och ett stort antal forskare och doktorander i internationella utbyten och samverkan för en framtida hållbar och värdig vård för äldre personer.

Kathleen Galvin utnämndes till filosofie hedersdoktor inom området Människan i vården 2022. 

Läs mer om Kathleen Galvin

Andreas Gundberg

Andreas Gundberg har spelat en avgörande roll för utvecklingen av nya svampbaserade processer för bättre utnyttjande av restprodukter inom industrin. I sin tidigare roll som projekt- och innovationschef vid Lantmännen Agroetanol har han samverkat med forskningsmiljön Resursåtervinning sedan början av 2010-talet. Andreas Gundbergs insats framhålls som en av de bidragande faktorerna till att svampforskningen har gått från att involvera någon enstaka doktorand med fokus på etanolproduktion till nuläget, där svampforskningen utgör en av de viktigaste inriktningarna inom Resursåtervinning.

Andreas Gundberg utnämndes till teknologie hedersdoktor inom området Resursåtervinning 2021. 

Läs mer om Andreas Gundberg

Fredrik Johansson

Fredrik Johansson är affärsutvecklare på FOV Fabrics, som bland annat tillverkar textila bioreaktorer som omvandlar organiskt avfall till biogas. Han har medverkat i flera av högskolans projekt och har i hög grad bidragit till att utveckla nya produktionssystem för biogas, genom unika konstruktioner och internationalisering av den kunskap om biogasproduktion som skapats vid Högskolan i Borås.

Fredrik Johansson utnämndes till teknologie hedersdoktor inom området Resursåtervinning 2021. 

Läs mer om Fredrik Johansson