Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Sociala medier-priset: Vem gör samhället bättre genom sociala medier?

Tid: Tisdag 3 juli 2018, kl. 16:00-16:30
Plats: Västsvenska Arenan vid Kruttornet
Arrangör: Borås Stad, Högskolan i Borås, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad

Falska nyheter och robot-troll florerar i dag i sociala medier, och riskerar att ta över samhällsdebatten. I en tid då upplevelsen av verkligheten har blivit viktigare än hur den faktiskt ser ut blir det än mer viktigt att uppmärksamma de som bidrar till vårt demokratiska samhälle.

I Borås har fenomen kring sociala medier länge studerats, beforskats och diskuterats. Dialogen har fokuserat på vad digitaliseringen och den alltmer ökande kommunikationen via nätet betyder för politiken, offentlig sektor, företag och individer. Med Sparbanken Sjuhärads Sociala medier-pris på 100 000 kr kastas ljuset på personer och organisationer som använder sociala medier för att främja demokratin. Bland tidigare års prismottagare finns Viralgranskaren, Wikimedia och Lina Thomsgård. I Almedalen tillkännages och intervjuas årets vinnare av priset.

Moderator:
Hanna Grahn, agendachef, Borås Tidning

Deltagare:
Vinnaren av 2018 års sociala medier-pris

Läs mer om Sparbanksstiftelsen Sjuhärads sociala medier-pris