Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Hur kan vi förändra samhället genom sociala medier?

Tid: torsdag 4 juli 2019, kl.08:00-08:45
Plats: Västsvenska Arenan, Strandvägen mittemot Almedalsparken
Arrangör: Borås Stad, Högskolan i Borås, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad

Sociala medier är en viktig plattform för samhällsdebatt och demokratifrågor. Samtidigt ifrågasätts säkerheten och det finns en oro för manipulation. Falska nyheter, hat och hot riskerar att ta över samhällsdebatten. I Borås har fenomen kring sociala medier länge studerats, beforskats och diskuterats. Dialogen har fokuserat på vad digitaliseringen och den alltmer ökande kommunikationen via nätet betyder för politiken, offentlig sektor, företag och individer.

Vart är sociala medier på väg och vad kan vi lära av innovatörerna, de som använder sociala medier för att påverka samhället positivt? Seminariets huvudperson är årets vinnare av Sparbanken Sjuhärads Sociala medier-pris, som tillkännages 3 juli i Almedalen. Bland tidigare års prismottagare finns den svenska samordningsgruppen för #metoo-initiativet, Viralgranskaren, Wikimedia och Lina Thomsgård.

Deltagare:
Pristagaren av 2019 års Sociala medier-pris

Moderator:
Frida Boisen, journalist och programledare

Läs mer

Länk till seminariets event på Facebook (extern länk)
Läs mer om Sparbanksstiftelsen Sjuhärads sociala medier-pris